Zdzisław Beksiński – Kolekcja Fotografii artystycznych, Rysunków modyfikowanych komputerowo oraz unikatowych Heliotypii.

VividGallery_Zdzisław_Beksiński

Zdzisław Beksiński to jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich artystów, który stworzył jedne z najoryginalniejszych dzieł sztuki. Pracował w wielu obszarach sztuki wizualnej od fotografii, kolaży, rysunku, grafiki i malarstwa aż do fotomontażu i grafiki cyfrowej. Był niezwykle poszukującym i odkrywczym artystą, podchodzącym z wielkim krytycyzmem do swojej pracy.

Fotograf, grafik, malarz…., urodził się w 1929 roku w Sanoku, zmarł tragicznie 21 lutego 2005 roku w Warszawie. Pochodził z inteligenckiej rodziny, a niezwykły talent, myślenie, wyobraźnia ujawniały już pierwsze rysunku małego Zdzisława. Absolwent architektury na Politechnice Krakowskiej (1952). Początkowo fotograf (1953-1960), potem rysownik, grafik i malarz. Między 1955 a 1959 rokiem jednocześnie fotograf i malarz. W swej twórczości na początku lat 60. z powodzeniem zajmował się także rzeźbą. Członek ZPAP, a w latach 1957-1963 także ZPAF. Twórczość Beksińskiego z lat 80. wykazuje nawiązania do metody “fotografowania snów” (określenie artysty), a także do malarstwa barokowego, malarstwa dziewiętnastowiecznego i abstrakcji niegeometrycznej w wyniku czego stworzył indywidualny styl, w pracach o tematyce erotycznej, w pejzażu czy w portrecie zbliżający się do wizji apokaliptycznych. Od końca lat 90. artysta tworzy także grafiki cyfrowe – kolorowe i czarno-białe, sięgając w nich po swoje zdjęcia. Dzieła Beksińskiego są nie do zapomnienia, posiadanie ich w prywatnej kolekcji daje możliwość obcowania z twórczością jednego z najwybitniejszych polskich artystów, którego twórczość także na świecie została dostrzeżona i wysoko ceniona.

Oferta dzieł artysty w Vivid Gallery objęta jest patronatem Muzeum Historycznego w Sanoku – spadkobiercy Zdzisława Beksińskiego oraz wyłącznego posiadacza pełni praw autorskich.

Wszystkie prace dostępne są w sprzedaży wyłącznie w Vivid Gallery do wyczerpania nakładu edycji limitowanej. W Galerii stacjonarnej oraz on-line prezentujemy:

  • Heliotypie w edycji limitowanej 10 egz. z oryginalnych szklanych negatywów w różnych formatach w oprawie za szkłem z passe-partout.

Link do zakładki Beksiński heliotypie

  • Fotografie artystyczne w edycji limitowanej 200 egz. w formacie 40×26 cm w oprawie za szkłem z passe-partout.

Link do zakładki Beksiński fotografia

  • Rysunki modyfikowane komputerowo 60 egz. w różnych formatach około 30×40 cm w oprawie za szkłem z passe-partout.

Link do zakładki Beksiński grafika

  • Fotomontaże w otwartej edycji w formacie A4 w oprawie za szkłem z passe-partout.

Link do zakładki Beksiński fotomontaże

Zdzisław Beksiński – Fotografia Artystyczna

Zdzisław Beksiński do dziś uważany jest za jednego z najwybitniejszych i najbardziej odkrywczych polskich fotografików lat 50. Jego fotografie z krótkiego okresu fascynacji tym medium pomiędzy 1953 a 1959 rokiem są niezwykle nowatorskie i do dziś robią wrażenie świeżych i współczesnych. Prace te wyróżniają się innowacyjnym podejściem, kreatywnością i wysokim poziomem artystycznym. Kadr, światłocień, niekonwencjonalne podejście do modela i zaskakująca, indywidualna percepcja rzeczywistości, sklasyfikowały Beksińskiego jako twórcę awangardowego

Artysta poruszał się w kilku obszarach fotografii, rozpoczynając od miękkich, jasnych fotogramów architektury czy pejzażu, zajął się kompozycją abstrakcyjną, opartą na mikrostrukturach i makrofotografii. Później wykonywał prace w czystym bromie, gdzie ciekawy, niejednoznaczny  kadr stanowi główną koncepcję kompozycji. Beksiński wracał też często do fotografii reportażowej, ale także nowatorski sposób, ukazując fragmenty architektury, zbliżenia murów, płotów, bruku, co budowało  monotonny klimat, melancholijnego miasteczka jakim był Sanok. Bardzo intrygujące są kadry utrwalające postać przechodnia, który schodzi już z kadru lub wchodzi w kadr. Beksiński bardzo lubił pracę z modelem, którym najczęściej była jego muza i żona Zofia. Pozowała mu do portretów, studium postaci a także do aktów. Tak jak wszystkie prace fotograficzne i te dzieła wyróżniały się niekonwencjonalnym potraktowaniem kadru, pozy i ciekawej kompozycji. Zaskakująca, niepokojąca czasami estetyka prac nierzadko wykraczała poza klasycznie pojmowane piękno i miała za zadanie wzbudzić emocje, zrobić piorunujące wrażenie. Nie chodziło mu obiektywne oddanie rzeczywistości, wręcz odwrotnie każda fotografia była osobistą kreacją mistrza. W 1959 r. całkowicie zrezygnował z aparatu jako narzędzia twórczości artystycznej na rzecz malarstwa, rysunku i rzeźby. Twierdził, że zrobił już w tym zakresie wszystko i nie widzi możliwości dalszego rozwoju w tym medium. Krytycy w trakcie powstawania i wystawiania prac fotograficznych w tym okresie nie byli przygotowani na tak awangardowe dzieła, pokazała to bardzo mocna krytyka Pokazu Zamkniętego Lewczyńskiego, Schlabsa i Beksińskiego. Właściwie dopiero w latach 90. odkryto ogromny potencjał tej fotografii i zaczęto oceniać ją pozytywnie.

Fotografie artystyczne są odbitkami z oryginalnych negatywów Zdzisława  Beksińskiego z lat 50. Nakład fotografii jest limitowany – 200 egzemplarzy. Odbitka o formacie 40,5 x 26,5 cm jest opatrzona dwiema pieczęciami – jedną mokrą z informacją o numerze egzemplarza w serii i sygnaturą potwierdzając  autentyczność a drugą suchą.

Link do Beksiński fotografia

Zdzisław Beksiński – Rysunki modyfikowane komputerowo

Zdzisław Beksiński był fanem nowinek technicznych, szczególnie w obrębie narzędzi mogących wprowadzić nowy wymiar w jego twórczości. Po wielu latach koncentracji na malarstwie i rysunku oraz całkowitym odejściu od fotografii artystycznej z końcem lat 90. zafascynował się możliwościami komputerów w tworzeniu grafiki cyfrowej.

Pierwsze eksperymenty plastyczne przy współpracy z komputerem odtwarzają sposób pracy nad fotomontażami z lat 50. Jednak bardzo szybko praca na bazie zdjęć staje się niewystarczająca twórczo i Beksiński zaczyna łączyć klasyczny rysunek z modyfikacjami komputerowymi. Odręczny rysunek skanuje i w programach komputerowych poddaje modyfikacji. W ten sposób powstaje długi mocno transformowany cykl rysunków modyfikowanych komputerowo. Rysunki tworzone są przeważnie w tonacji monochromatycznej ale także w kolorach. Motywy prac nie odbiegają od tematyki prac malarskich, to przetworzone głowy, postacie, pary, rzadziej zwierzęta, oraz dziwne, magiczne krajobrazy, architektura, obiekty.

Zdzisław Beksiński rysunki modyfikowane komputerowo początkowo traktował jako eksperyment, nie jako równoważną dla malarstwa i innych unikatowych prac część swojej twórczości. Jednak z czasem uznał, że jest to naturalna kontynuacja jego drogi artystycznej i postanowił rysunki drukować w określonej limitowanej edycji i sygnowane udostępniać do sprzedaży. Niestety nie zdążył tego uczynić. Po jego śmierci Muzeum Historyczne w Sanoku – spadkobierca Zdzisława Beksińskiego oraz wyłączny posiadacz pełni praw autorskich, wprowadziło w realizację plan artysty. Rysunki drukowane są wciąż na papierze zakupionym przez Zdzisława Beksińskiego i przywiezionym do Sanoka wraz z całym wyposażeniem jego mieszkania i pracowni do Sanoka.

Rysunki modyfikowane komputerowo Zdzisława Beksińskiego drukowane są z oryginalnych nośników pozostawionych przez artystę, udostępnione są w edycji limitowanej 60 egzemplarzy dla każdego motywu. Opatrzone są pieczęcią suchą oraz pieczęcią mokrą z opisem numeru kopii i sygnaturą potwierdzającą autentyczność.

Link do Beksiński grafika

Zdzisław Beksiński – Heliografie

Heliografie to unikatowe odbitki z malowanych i wydrapywanych na szkle negatywów. Beksiński wykonywał je od przełomu lat 50. i 60. do lat 70. Niewiele z heliografii doczekało się odbitek za życia artysty. Technika wykonania negatywu jest żmudna i technologicznie mało odporna i ma ograniczoną trwałość, bo jest uzależniona od użytych materiałów i upływu czasu. Stąd niewielki nakład odbitek jaki można z nich uzyskać.

Tematy prac wykonywanych w tej technice były zbliżone do tematyki przewijającej się we wszystkich dziedzinach twórczości Zdzisława Beksińskiego. Najczęściej jest to samotna uwikłana w wewnętrzny dramat, cierpiąca i zmagająca się z bolesnymi przeżyciami postać ludzka lub tylko głowa. Są też przedstawienia zwierząt i kilku postaci. W okresie powstawania heliotypii artysta szczególnie upodobał sobie geometryzację i duże uproszczenia, przywodzące na myśl kubizm i przedwojenną awangardę. Szczególnie zwracają uwagę heliotypie w mrocznym klimacie, o przewadze czerni w konwencji realistycznej, a także te występujące w największych formatach około 40x50cm.  

Heliografie są odbitkami z oryginalnych szklanych negatywów Zdzisława  Beksińskiego na papierze fotograficznym z lat 50. – 70.  Nakład heliografii jest limitowany – 10 egzemplarzy.  Każda odbitka jest opatrzona  dwiema pieczęciami – jedną mokrą z informacją o numerze egzemplarza w serii i sygnaturą potwierdzającą  autentyczność oraz drugą pieczęcią  suchą. Trzy egzemplarze pozostają w zasobach Muzeum Historycznego w Sanoku, a pozostałe siedem przeznaczone jest do sprzedaży w Vivid Gallery.

Więcej informacji na temat Heliotypii bezpośrednio w Vivid Gallery.

Link do zakładki Beksiński heliotypie

Zdzisław Beksiński – Fotomontaże

Fotomontaże komputerowe Zdzisław Beksiński wykonywał w latach 1999 – 2004, kiedy to zafascynował się możliwościami komputera w obróbce zdjęć i pracy graficznej. Na początku artysta nawiązywał wprost do swoich analogowych fotomontaży z lat 50., w podobny sposób traktując materię zdjęć w obróbce cyfrowej. Jednak szybko, wykorzystując możliwości nowego medium zmienił charakter pracy z podstawowego efektu kolażu na multiplikowane i zmieniane efektami wizualnymi dzieła, wykorzystując własne oraz cudze zdjęcia. Głównym motywem tych prac są magiczne, nierealne pejzaże, głowy, postacie ludzkie i zwierzęce oraz zniekształcone obiekty. Fotomontaże w przeważającej ilości zbliżone są do wizji realizowanych w obrazach olejnych, malarskich okresu fantastycznego, w których klimat budowany jest w metafizycznych przestrzeniach, uwiarygadnianych realistycznym światłocieniem. Fotomontaże komputerowe Zdzisława Beksińskiego drukowane są z oryginalnego zapisu cyfrowego autora w formacie 29,7 x 21 cm (A4). Prace z tej kolekcji nie mają określonego nakładu i są opatrzone pieczęcią suchą.

Link do fotomontaży Beksiński