REKLAMACJE

Przedmiotem sprzedaży są dzieła nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów ponosimy odpowiedzialność za wady.

Reklamację dotyczącą wad dzieł można składać w ciągu dwóch lat od daty zakupu. Towary kupione w sklepie internetowym możesz reklamować w następujący sposób:

Bezpośrednio w Vivid Gallery, Plac Kościuszki 4/1a, 50-029 Wrocław. Przygotuj dzieło do reklamacji oraz informacje, które pozwolą nam potwierdzić dokonanie zakupów – np. paragon, fakturę lub potwierdzenie zamówienia.

Dzieło możesz też oddać do reklamacji do naszego esklepu postępując według wskazówek:

• wypełnij formularz reklamacji (plik PDF)
• spakuj produkt/-y i odeślij je przesyłką opłaconą z góry na poniższy adres: Vivid Gallery, Plac Kościuszki 4/1a, 50-029 Wrocław.

W ciągu 14 dni dni po otrzymaniu przez nas paczki rozpatrzymy reklamację i wyślemy Ci informację zwrotną. Jeśli reklamacja zostanie uznana otrzymasz zwrot należność za produkt/y na konto bankowe lub kartę.

ZNAJDŹ ZAMÓWIENIE

Klienci będący konsumentami mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsumenci mogą składać skargi. Dostępna jest pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr.