Sztuka Wielkiego Formatu – Wystawa w galerii sztuki Vivid Gallery!

Przedstawiamy Sztukę Wielkiego Formatu naszych artystów: Urszuli Wilk, Eugeniusza Minciela, Lecha Twardowskiego, Mariusza Mikołajka, Andrzeja Klimczak-Dobrzanieckiego oraz Mariana Waldemara Kuczmy. Są to artyści, którzy rzadko sięgają po niewielkie  formaty, ich gest malarski nie mieści się w nich i zostaje ograniczony. Dopiero duże płótna pozwalają każdemu z nich wydobyć największy potencjał oraz artystyczne mistrzostwo.

– Urszula Wilk – Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Trzykrotna stypendystka Ministra Kultury i Sztuki (1987, 1988 i 2012). Ma w swoim dorobku ponad 30 wystaw indywidualnych oraz udział w kilkudziesięciu konkursach i wystawach zbiorowych w Polsce i na świecie. Jej malarstwo charakteryzuje wyjątkowy odcień błękitu – ultramaryna, często tworzy w formie serii co pokazuje jej zafascynowanie motywem ciągłości i skończoności sztuki. Link do profilu artystki: https://bit.ly/3tPMdEd

– Eugeniusz Minciel – Studiował na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Państwowej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Ma w swoim dorobku 30 wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą oraz udział w ponad 100 zbiorowych, w tym najważniejszych wystawach pokoleniowych w Polsce. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu i w Warszawie oraz w kolekcjach prywatnych. Moc jego malarstwa polega na mocnym, zdecydowanym geście i wykorzystaniu różnych technik w jednym dziele. Link do profilu artysty: https://bit.ly/47gvgBm

– Lech Twardowski – Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Zajmuje się malarstwem, instalacją i performance. Jeden z nielicznych polskich artystów, którego prace już za życia znajdują się w muzeach na całym świecie, m. in.  w zbiorach Musée National d’Art Moderne w Paryżu, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą. Definiując swoją artystyczną praktykę, mówi: „Jestem malarzem, lecz nie używam sztalugi. Wiem natomiast, że nie wolno zaprzestać ciągłych prób przekraczania sytuacji wynikających z takich wręcz akademickich stwierdzeń”. Link do profilu artysty: https://bit.ly/48O6nNz

– Mariusz Mikołajek – Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Jest autorem kilkudziesięciu wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą, brał udział w wielu wystawach zbiorowych. Prace jego zostały zakupione do wielu kolekcji prywatnych i instytucjonalnych w kraju (Muzeum Narodowe w Krakowie, Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych) i za granicą. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Dzieła tego artysty mają rozsadzającą wewnętrzną energię, wielką dynamikę zatrzymanego ruchu – podejmuje tematykę człowieka, jego emocje i relacje ze światem. Link do profilu artysty: https://bit.ly/47Tglgk

– Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki – Studiował malarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. od chwili ukończenia studiów brał udział w ponad 160 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jest autorem siedemdziesięciu kilku wystaw indywidualnych. Jego prace znajdują się w kolekcjach i zbiorach prywatnych, publicznych i muzealnych w kraju i za granicą. Uzyskał czternaście nagród i wyróżnień za działalność artystyczną i za dydaktykę. Czerpał inspiracje z zwyczajnych sytuacji codziennego życia oraz architektury, był mistrzem chwytania najprostszych aspektów życia w najpiękniejszy sposób. Link do profilu artysty: https://bit.ly/4aQLeV1

– Marian Waldemar Kuczma – Studiował na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w PWSSP we Wrocławiu. Pedagog macierzystej uczelni. Jako profesor prowadzi pracownię dyplomującą z malarstwa.  Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i kilkuset prezentacjach zbiorowych. Na jego płótnach można doszukiwać się zafascynowania krajobrazami, jednak jak opowiada artysta: „Nie wytyczam sobie sztywnych ram i obszarów inspiracji. Proces malarski jest dla mnie rodzajem złożonej, osobistej gry, potrzebą utrzymania (w trakcie pracy i poza nią) niesłabnącej aktywności, jest rodzajem penetracji obrazu i odczuwania jego wewnętrznego pulsowania”. Link do profilu artysty: https://bit.ly/48FLPqF

Naszym zamysłem przy tworzeniu niniejszej wystawy było pokazanie siły wyrazu dzieła sztuki stworzonego przez doskonałego twórcę i wzmocnionego dodatkowo bazą w postaci dużego formatu płótna. Efektem jest niezwykłe wrażenie emanowania silną energią, zagarniania przestrzeni, rozpychania się, hipnotycznego wchłania, przyciągania obserwatora.

Obrazy namalowane na wielkoformatowych płótnach stanowią mocny akcent we wnętrzu, który organizuje je i dyktuje odbiór estetyczny całego wnętrza. Dzieło takiej skali jest także dużo silniejszą artystyczną deklaracją. Abstrakcje o sporych gabarytach odnajdują się w przestronnych, nowoczesnych przestrzeniach mieszkalnych, firmowych, użyteczności publicznej, podkreślając ich wyjątkowy charakter oraz podnosząc prestiż. Mistrzowskie płótna znanych artystów mają dodatkowy walor, są idealnym wyborem również dla tych, którzy chcą postawić na inwestycję w sztukę.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą kolekcją sztuki w galerii i skorzystania z naszego doradztwa w zakresie doboru dzieł do wnętrz. Jesteśmy architektami i mamy duże doświadczenie w aranżacji sztuką przestrzeni o różnych funkcjach. Mamy również ofertę dla architektów i projektantów wnętrz, którzy potrzebują wsparcia z doborze sztuki do wnętrz Państwa klientów. Oferujemy również przymiarki u klientów.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu mailowego galeria@vividgallery.pl lub telefonicznego: +48 781 666 640