Pulsacja | Piotr Pasiewicz | grafika | malarstwo | rzeźba

Vivid-Gallery-Piotr-Pasiewicz-Wernisaz-thumb

Linia jest nieskończonym tworem na płaszczyźnie i w przestrzeni. Życie, utkana sieć linii, kropek i plam, jest zarodkiem kreacji. Dopełniają je obrazy na kanwie których powstają nowe formy zakodowane w materii plastycznej.

Performatywne realizacje oraz video art w przestrzeni leśnej są ważnym punktem twórczości Pasiewicza. Z kontaktu z naturą czerpie on najsilniejszą inspirację. Napotkać można w tej sztuce organiczne byty, niezwykłe kształty, cienie, rytmy, dźwięki. Nicość. Nicość uznaje Pasiewicz za potężną, życiodajną siłę twórczą. Obcowanie z naturą czyni go wolnym, sprzyja koncentracji. Wprowadza w zen, pozwala wyciszyć emocje i pobudzić zmysły do odbioru bodźców. Wymiana energii na poziomie duchowym i molekularnym. Jedność w przestrzeni leśnej są ważnym punktem twórczości Pasiewicza. Z kontaktu z naturą czerpie on najsilniejszą inspirację. Napotkać można w tej sztuce organiczne byty, niezwykłe kształty, cienie, rytmy, dźwięki. Nicość. Nicość uznaje Pasiewicz za potężną, życiodajną siłę twórczą. Obcowanie z naturą czyni go wolnym, sprzyja koncentracji. Wprowadza w zen, pozwala wyciszyć emocje i pobudzić zmysły do odbioru bodźców. Wymiana energii na poziomie duchowym i molekularnym. Jedność.

Tekst: Sylwia Lewy

Link do profilu artysty: https://tiny.pl/92hnq