Gdzie kończy się architektura a zaczyna sztuka? – Spotkanie z Oscarem Ziętą

Wyjątkowa ekspozycja obiektów artystycznych Oskara Zięty. Ten światowej klasy architekt i artysta prezentuje swoje unikatowe rzeźby, instalacje i prototypy. Ideą przewodnią tego wydarzenia jest dialog między sztuką a architekturą. Wystawie towarzyszą spotkania z architektami i prelekcje z artystami.