Katarzyna Kulpa - Palindrom XI

Szerokość: 2×100 cm (dyptyk)

Wysokość: 100 cm