Anna Różycka - Transferum

Szerokość: 60 (150) x 45 x 25 cm