Rejczak Martyna

Bio

Absolwentka malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta
we Wrocławiu. Dyplom z malarstwa  pod kierunkiem prof. Andrzeja
Klimczaka-Dobrzanieckiego uzyskała w 2016 roku.
“W malarstwie i procesie tworzenia szczególnie interesuje mnie
akceptacja emocjonalności, jako czynnika mającego bardzo ważny wpływ
na dzieło i stanowiącej rdzeń obrazu. Emocjonalność tą rozumiem, jako
przyzwolenie na zadzianie się przypadku, wykorzystanie spontaniczności
gestu oraz intuicyjność w dobieraniu koloru. Późniejszy etap
malowania, etap „samokontroli”, jest dopełnieniem poprzednich procesów
dziejących się w obrazie, definiując go ostatecznie.”