Pajek Jakub

Bio

Urodzony w 1984 roku we Wrocławiu. W 2008 roku, po ukończeniu studiów na Politechnice Wrocławskiej, przeprowadził się do Tokio, gdzie mieszka i pracuje jako informatyk. Zderzenie z obcą kulturą i chęć wyrażenia obserwacji z tym związanych spowodowały, że zainteresował się fotografią. W 2017 roku dołączył do grupy Bok-Koku, gdzie uczy się malarstwa Bok-Koku pod kierunkiem założyciela grupy – Kenryo Hara.

Tematem prac Bok-Koku są starożytne znaki chińskie, będące pierwowzorem  współczesnych chińskich oraz japońskich znaków kanji. Wyryte w żółwich skorupach  wzory z późnego okresu dynastii Shang (około 1200 p.n.e.), które używane były do wróżb,  dialogu z przodkami i w celach dekoracyjnych, oraz inskrypcje w brązie z okresu dynastii  Shang i Zhou to najstarsze odkryte dotąd świadectwa pisma chińskiego. Znaki te kształtem  bezpośrednio nawiązują do pojęć, które opisują. Nie ma jednego, ogólnie przyjętego,  prawidłowego sposobu ich zapisu; na ogół istnieje kilka wariantów oraz dopuszczalnych  metod modyfikacji, co daje większą swobodę wyrazu w porównaniu z tradycyjną kaligrafią.    Przeważnie pracę zaczynam od określenia myśli lub emocji, jakie w danym momencie  chciałbym przekazać i wyboru znaku, który odpowiednio je wyraża. Następnie studiuję  budowę znaku, znaczenie poszczególnych jego elementów, kontekst kulturowy oraz  okoliczności, w jakich był on używany w starożytności. Jest to ważny etap tworzenia pracy,  który pozwala mi wykroczyć poza własne wyobrażenia i malować z uwzględnieniem  pierwotnych idei, co bezpośrednio przekłada się na autentyczność, żywotność oraz moc  obrazu. Posługując się techniką kaligrafii, z zachowaniem kluczowych elementów  konstrukcji, maluję bezpośrednio obiekty, które dany znak przedstawia. Analogicznie do  decydującego momentu w fotografii, w moich pracach staram się określić decydującą linię  — często najtrudniejszą do namalowania linię, której charakter (kształt, szybkość,  grubość, ostrość) zdefiniuje cały obraz. Wiele wyrazów, którymi posługujemy się na co dzień bez zastanowienia, w swoim  starożytnym chińskim zapisie kryje często bardzo ciekawe, niejednokrotnie zaskakujące  konotacje. Prostota, trafność oraz pomysłowość, z jaką żyjący ponad trzy tysiące lat temu  ludzie potrafili wyrazić zarówno przyziemne, jak i złożone i abstrakcyjne pojęcia za pomocą  kilku linii zaaranżowanych w piękne kształty jest fascynująca. Chciałbym, aby moje obrazy  wywołały u odbiorcy podobne odczucia, pobudziły wyobraźnię i zachęciły do refleksji nad  istotą otaczającej nas rzeczywistości.

Wystawy grupowe

  • 2018 第2回墨刻展 / Druga Wystawa Bok-Koku, Świątynia Honkaku-ji, Tokio, Japonia
  • 2017 墨刻特別展 / Wystawa Specjalna Bok-Koku, Świątynia Honkaku-ji, Tokio, Japonia
  • 2017 第1回墨刻小作品展 / Pierwsza Wystawa Małych Prac Bok-Koku, SPACE K
    Daikanyama Gallery, Tokio, Japonia
Sprzedane
Sprzedane
Sprzedane