Krycia Maria Anna

Bio

Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych oraz Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na Wydziale Sztuki i Wzornictwa Ceramiki (2013-2018). Uczestniczyła w półrocznym programie Erasmus+ w Diatehnon Studio na Cyprze (2018-2019). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2022). Członkini kolektywu Food Think Tank.

Jej projekty często nawiązują do sztuki pierwotnej i rzeźby natury, balansując na granicy sztuki i designu. Fascynują ją inne kultury, ich zwyczaje, rytuały i duchowość. Inspiracji szuka w sztuce sumeryjskiej, wzornictwie indian Shipibo i architekturze sakralnej. Ważną częścią życia jest praktyka jogi, co wybrzmiewa w jej pracach.

Pracuje z gliną, tworzy biżuterię i grafiki.

https://www.annamariakrycia.com/