Jędrusik Dorota

Bio

Urodzona w 1981 roku w Sosnowcu, artysta sztuk wizualnych z dziedzin: rysunek, malarstwo, instalacja, rzeźba (ceramika), performance. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Katedra Ceramiki (2010) – dyplom w Pracowni Projektowania Ceramiki Artystycznej prof. Przemysława Lasaka i w Pracowni Projektowania Ceramiki Użytkowej prof. Jana Drzewieckiego z aneksem w Pracowni Rysunku prof. Piotra Kielana. Stypendystka Uniwersytetu Pais Vasco Bilbao, Hiszpania (2008). Nagrodzona Miejskim Stypendium Artystycznym Miasta Sosnowiec za osiągnięcia artystyczne (2009). Po studiach porzuciła medium, poprzez które głównie wyrażała się. Ceramikę i performance zamieniła na malarstwo i rysunek. Kontynuuje jednak temat abstrakcji poszukując wciąż nowych rozwiązań. Brała udział w wystawach krajowych i międzynarodowych, m.in. we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Austrii, Wielkiej Brytanii i w Polsce. Jej prace są w kolekcjach państwowych i prywatnych, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Hong Kongu, Rosji, Wielkiej Brytanii, Australii.

W 2014 roku otworzyła Autorską Pracownię Twórczą w Krakowie, obecnie w Skawinie, gdzie tworzy swoje prace.