Beksiński Zdzisław - fotografia

Bio

Zdzisław Beksiński – Fotografia Artystyczna

Zdzisław Beksiński do dziś uważany jest za jednego z najwybitniejszych i najbardziej odkrywczych polskich fotografików lat 50. Jego fotografie z krótkiego okresu fascynacji tym medium pomiędzy 1953 a 1959 rokiem są niezwykle nowatorskie i do dziś robią wrażenie świeżych i współczesnych. Prace te wyróżniają się innowacyjnym podejściem, kreatywnością i wysokim poziomem artystycznym. Kadr, światłocień, niekonwencjonalne podejście do modela i zaskakująca, indywidualna percepcja rzeczywistości, sklasyfikowały Beksińskiego jako twórcę awangardowego

Artysta poruszał się w kilku obszarach fotografii, rozpoczynając od miękkich, jasnych fotogramów architektury czy pejzażu, zajął się kompozycją abstrakcyjną, opartą na mikrostrukturach i makrofotografii. Później wykonywał prace w czystym bromie, gdzie ciekawy, niejednoznaczny kadr stanowi główną koncepcję kompozycji. Beksiński wracał też często do fotografii reportażowej, ale także nowatorski sposób, ukazując fragmenty architektury, zbliżenia murów, płotów, bruku, co budowało monotonny klimat, melancholijnego miasteczka jakim był Sanok. Bardzo intrygujące są kadry utrwalające postać przechodnia, który schodzi już z kadru lub wchodzi w kadr. Beksiński bardzo lubił pracę z modelem, którym najczęściej była jego muza i żona Zofia. Pozowała mu do portretów, studium postaci a także do aktów. Tak jak wszystkie prace fotograficzne i te dzieła wyróżniały się niekonwencjonalnym potraktowaniem kadru, pozy i ciekawej kompozycji. Zaskakująca, niepokojąca czasami estetyka prac nierzadko wykraczała poza klasycznie pojmowane piękno i miała za zadanie wzbudzić emocje, zrobić piorunujące wrażenie. Nie chodziło mu obiektywne oddanie rzeczywistości, wręcz odwrotnie każda fotografia była osobistą kreacją mistrza. W 1959 r. całkowicie zrezygnował z aparatu jako narzędzia twórczości artystycznej na rzecz malarstwa, rysunku i rzeźby. Twierdził, że zrobił już w tym zakresie wszystko i nie widzi możliwości dalszego rozwoju w tym medium. Krytycy w trakcie powstawania i wystawiania prac fotograficznych w tym okresie nie byli przygotowani na tak awangardowe dzieła, pokazała to bardzo mocna krytyka Pokazu Zamkniętego Lewczyńskiego, Schlabsa i Beksińskiego. Właściwie dopiero w latach 90. odkryto ogromny potencjał tej fotografii i zaczęto oceniać ją pozytywnie.

Fotografie artystyczne są odbitkami z oryginalnych negatywów Zdzisława Beksińskiego z lat 50. Nakład fotografii jest limitowany – 200 egzemplarzy. Odbitka o formacie 40,5 x 26,5 cm jest opatrzona dwiema pieczęciami – jedną mokrą z informacją o numerze egzemplarza w serii i sygnaturą potwierdzając autentyczność a drugą suchą.

Zdzisław Beksiński to jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich artystów, który stworzył jedne z najoryginalniejszych dzieł sztuki. Pracował w wielu obszarach sztuki wizualnej od fotografii, kolaży, rysunku, grafiki i malarstwa aż do fotomontażu i grafiki cyfrowej. Był niezwykle poszukującym i odkrywczym artystą, podchodzącym z wielkim krytycyzmem do swojej pracy.
Fotograf, grafik, malarz…., urodził się w 1929 roku w Sanoku, zmarł tragicznie 21 lutego 2005 roku w Warszawie. Pochodził z inteligenckiej rodziny, a niezwykły talent, myślenie, wyobraźnia ujawniały już pierwsze rysunku małego Zdzisława. Absolwent architektury na Politechnice Krakowskiej (1952). Początkowo fotograf (1953-1960), potem rysownik, grafik i malarz. Między 1955 a 1959 rokiem jednocześnie fotograf i malarz. W swej twórczości na początku lat 60. z powodzeniem zajmował się także rzeźbą. Członek ZPAP, a w latach 1957-1963 także ZPAF. Twórczość Beksińskiego z lat 80. wykazuje nawiązania do metody “fotografowania snów” (określenie artysty), a także do malarstwa barokowego, malarstwa dziewiętnastowiecznego i abstrakcji niegeometrycznej w wyniku czego stworzył indywidualny styl, w pracach o tematyce erotycznej, w pejzażu czy w portrecie zbliżający się do wizji apokaliptycznych. Od końca lat 90. artysta tworzy także grafiki cyfrowe – kolorowe i czarno-białe, sięgając w nich po swoje zdjęcia. Dzieła Beksińskiego są nie do zapomnienia, posiadanie ich w prywatnej kolekcji daje możliwość obcowania z twórczością jednego z najwybitniejszych polskich artystów, którego twórczość także na świecie została dostrzeżona i wysoko ceniona.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Galerii Vivid. Proponujemy prace stanowiące przykłady kilku technik stosowanych przez Zdzisława Beksińskiego. Fascynujące fotografie artystyczne, rysunki modyfikowane komputerowo i fotomontaże.
Oferta dzieł artysty w Vivid Gallery objęta jest patronatem Muzeum Historycznego w Sanoku – spadkobiercy Zdzisława Beksińskiego oraz wyłącznego posiadacza pełni praw autorskich.

WięcejMniej