Sebastian Pietkiewicz - Wazon 'Erozja’ #1

Erozja – cykl form do stworzenia których wykorzystałem kawałki płyt kartonowo gipsowych , Sposób tworzenia jest odwrócony i porównuję go do zdjęcia analogowego gdzie z kliszy negatywu powstaje właściwe zdjęcie. Wszystkie prace powstają w technice zalewnia stworzonej formy masą lejną która przenika  w najdrobniejsze szczeliny tworząc po wypale  między innymi cienkie i kruche elementy.

the erosion

this cycle of ceramic forms which  I moulded by liquid clay into mold with  a   plasterboards. In this way I  inverted process like in analogue pictures. Which from  a photographic film as negative printed to positive picture. All ceramic works I made a technique mould in liquide clay which filled  thin slit between plasterboards and created sharpen and fragile edges on the works.