Monika Dąbrowska-Picewicz - Rzeźba świetlna

Wysokość: 136 cm

Technika: Formowana ręcznie z wałeczków i przy użyciu formy