Twardowski Lech

Bio

Urodzony w 1952 roku w Brodnicy. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Zajmuje się malarstwem, instalacją i performance.

Artysta odkrywa możliwości nowych mediów bez porzucania obszaru sztuk pięknych, szczególni malarstwa. Tworzy struktury otwierające się na możliwości mediów, takie jak rozwój w czasie, interaktywność audiowizualność, w taki sposób, że staja się one częścią dzieła, zachowując przy tym pierwotny malarski charakter.

Jeden z nielicznych polskich artystów, którego prace już za życia znajdują się w muzeach na całym świecie, m. in.  w zbiorach Musée National d’Art Moderne w Paryżu, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą.