Lubach Milena

Bio

Absolwentka Akademii Sztuk pięknych we Wrocławiu. W 2017 roku uzyskała tytuł magistra na Wydziale Malarstwa w pracowni profesora Andrzeja Klimczaka – Dobrzanieckiego.

Opis twórczości:

Od paru lat interesuje mnie zagadnienie pętli. Schematy, powtarzalność,  zakłócenia, rytm, czas, względność, oddziaływania, granice, mechanizmy, nieprzewidywalność – wszystko to mieści się w jej pojęciu.

Ostatnie moje prace składają się na cykl “Stan splątany”. Przekładając to jakże złożone i dotąd niedookreślone zagadnienie z dziedziny fizyki kwantowej na otaczającą rzeczywistość, dostrzegam rozmaite zależności, mechanizmy oraz serię zdarzeń. Swoją uwagę skupiam głównie na niezauważalnych połączeniach, determinujących często całe ciągi wydarzeń oraz ich konsekwencje. Przez fuzje powstają nowe wartości. Stan splątany ma dla mnie charakter cykliczny. Jawi mi się jako wciąż powtarzane zapętlenie, trwające, abstrakcyjne…

Tak staram się wyrazić je w swoim malarstwie oraz projektach graficznych i wideo. Jako twórca nieustannie podejmuje próby działalności pozainstytucjonalnej.

Exhibitions / Wystawy

2019 – live act show z zespołem BigRip / pokaz multimedialny, Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze

2019 – live act show z zespołem BigRip / pokaz multimedialny,  Oplimpus, zajezdnia tramwajowa Czasoprzestrzeń, Wrocław

2018 – solo exhibition / wystawa indywidualna “Stan splątany” / “Quantum entanglement”, Wrocław

2018 – group exhibition / wystawa zbiorowa “Q+A”, Contemporary Art Gallery MD_S, Wrocław

2018 – group exhibition / wystawa zbiorowa “Loop”, tram depot Czasoprzestrzeń, Wrocław

2017 – live act show /  pokaz multimedialny,  “Obecni 94”, Częstochowa

2017 – solo exhibition / wystawa indywidualna  “Conflicts of image with space”/ “Konflikty obrazu z przestrzenią”, Browar Mieszczański, Wrocław

2016 – group exhibition / wystawa zbiorowa “Wojny magazynowe”, Wrocław

2015 – solo exhibition / wystawa zbiorowa, Pod Psem Gallery, Wrocław

2015 – group exhibition / wystawa zbiorowa “House of Arts”, Wrocław

2015 – group exhibition / wystawa zbiorowa “Dzielnia”, Contemporary Art Gallery MD_S, Wrocław

2014 – group exhibition / wystawa zbiorowa “Ale Plama”, Contemporary Art Gallery MD_S, Wrocław

2014 – group exhibition / wystawa zbiorowa” Ctrl+s”, Contemporary Art Gallery MD_S, Wrocław

2014 – solo exhibition / wystawa indywidualna, Łaźnia Gallery, Radom