Lubach Milena

Bio

Absolwentka Akademii Sztuk pięknych we Wrocławiu. W 2017 roku uzyskała tytuł magistra na Wydziale Malarstwa w pracowni profesora Andrzeja Klimczaka – Dobrzanieckiego.

Od paru lat interesuje mnie zagadnienie pętli. Schematy, powtarzalność,  zakłócenia, rytm, czas, względność, oddziaływania, granice, mechanizmy, nieprzewidywalność – wszystko to mieści się w jej pojęciu.

Ostatnie moje prace składają się na cykl “Stan splątany”. Przekładając to jakże złożone i dotąd niedookreślone zagadnienie z dziedziny fizyki kwantowej na otaczającą rzeczywistość, dostrzegam rozmaite zależności, mechanizmy oraz serię zdarzeń. Swoją uwagę skupiam głównie na niezauważalnych połączeniach, determinujących często całe ciągi wydarzeń oraz ich konsekwencje. Przez fuzje powstają nowe wartości. Stan splątany ma dla mnie charakter cykliczny. Jawi mi się jako wciąż powtarzane zapętlenie, trwające, abstrakcyjne…

Tak staram się wyrazić je w swoim malarstwie oraz projektach graficznych i wideo. Jako twórca nieustannie podejmuje próby działalności pozainstytucjonalnej.

Exhibitions / Wystawy

 • 2019 – live act show z zespołem BigRip / pokaz multimedialny, Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze
 • 2019 – live act show z zespołem BigRip / pokaz multimedialny,  Oplimpus, zajezdnia tramwajowa Czasoprzestrzeń, Wrocław
 • 2018 – solo exhibition / wystawa indywidualna „Stan splątany” / „Quantum entanglement”, Wrocław
 • 2018 – group exhibition / wystawa zbiorowa „Q+A”, Contemporary Art Gallery MD_S, Wrocław
 • 2018 – group exhibition / wystawa zbiorowa „Loop”, tram depot Czasoprzestrzeń, Wrocław
 • 2017 – live act show /  pokaz multimedialny,  „Obecni 94”, Częstochowa
 • 2017 – solo exhibition / wystawa indywidualna  „Conflicts of image with space”/ „Konflikty obrazu z przestrzenią”, Browar Mieszczański, Wrocław
 • 2016 – group exhibition / wystawa zbiorowa „Wojny magazynowe”, Wrocław

 • 2015 – solo exhibition / wystawa zbiorowa, Pod Psem Gallery, Wrocław

 • 2015 – group exhibition / wystawa zbiorowa „House of Arts”, Wrocław

 • 2015 – group exhibition / wystawa zbiorowa „Dzielnia”, Contemporary Art Gallery MD_S, Wrocław

 • 2014 – group exhibition / wystawa zbiorowa „Ale Plama”, Contemporary Art Gallery MD_S, Wrocław

 • 2014 – group exhibition / wystawa zbiorowa” Ctrl+s”, Contemporary Art Gallery MD_S, Wrocław

 • 2014 – solo exhibition / wystawa indywidualna, Łaźnia Gallery, Radom