Borkowska Iwona

Bio

Magister sztuki, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, kierunek – Malarstwo na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. Studiowała w pracowni prof. Krzysztofa Skarbka oraz Mariana Waldemara Kuczmy.

Dyplom magisterski obroniła w pracownii prof. Mariana Waldemara Kuczmy w 2010 roku
Jej twórczość jest nierozerwalnie związana z obserwacją natury. Abstrakcyjne pejzaże jakie tworzy, przepełnione są kolorem, próbą zatrzymania światła na płótnie.

Jej malarstwo można określić jako abstrakcja organiczna lub malarstwo wrażeniowe.

W moim malarstwie staram się odnaleźć język, który pozwoli moim obrazom „mówić” we własnym imieniu. Na płótno przelewam emocje, osobistą interpretację światła, faktur i koloru(…).

Wszystko to daje mi uczucie spełnienia malarskiego, spokoju i lekkości wewnętrznej, zaznanie pozornej pustki, która sprawia, że na chwilę staję się „materialnym duchem”zostawiając wszystkie myśli i emocje na płótnie.