Kasperski Maciej

Bio

MACIEJ KASPERSKI (1969-2020) – artysta, projektant i profesor w Katedrze Ceramiki i Szkła. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, którą ukończył w 1996 r. Od 1999 roku związany był ze swą macierzystą uczelnią.

Działał na styku rzeźby i dizajnu. Realizował unikatowe prace ceramiczne, obiekty i instalacje. Zajmował się również fotografią. Był organizatorem i kuratorem wystaw. Jego wystawy powstawały jako cykle prezentacji budowanych zawsze wokół określonego wątku tematycznego oraz rozwiązania formalnego. Ich wspólnym mianownikiem były rozważania dotyczące przedmiotu i jego sfery użytkowej. W swej twórczości poszukiwał wspólnej płaszczyzny dla egzystencji przedmiotów użytkowych i obiektów artystycznych (kolekcje Ctrl C, Ctrl V, Ceramika Noszona, Przedmioty Rytualne). Zmarł niespodziewanie, przedwczesnie, tuż przed wernisażem nowego cyklu prac pt. ,,Opór i Poddanie” oraz w trakcie prac nad kolejnym zatytułowanym ,,Warstwy”.

W 2000 roku był artystą rezydującym Uniwersytetu w Akron (Myers School of Art) w Ohio, USA. Był stypendystą
Marszałka Województwa Dolnośląskiego (2009), Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010) oraz Prezydenta Wrocławia (2020). W latach 2014-2015 otrzymał stypendium naukowo-badawcze Urzędu Miejskiego we Wrocławiu „Mozart” w ramach Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej. Został wyróżniony w konkursach, m.in. Mino w Japonii (2008) i Höhr-
Grenzhausen w Niemczech (2014), Gualdo Tadino we Włoszech (2017).

Był autorem 20 pokazów indywidualnych m.in.:

 • Zapach – Galeria Szkła i Ceramiki, BWA Wrocław, (1997);
 • Mack –Galeria Szkła i Ceramiki BWA Wrocław (2002);
 • Trzy Elementy – Muzeum Ceramiki, Bolesławiec (2003);
 • Ctrl C, Ctrl V – Galeria Szkła i Ceramiki BWA Wrocław (2007);
 • Patrzeć czy używać? – Galeria Winda, Kielce (2009);
 • 12+1 – Galeria BB, Kraków (2009);
 • Ceramika Noszona #1 – przestrzeń miejska, Wrocław (2011);
 • Karesansui – Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Konduktorownia, Częstochowa (2012);
 • Ceramika Noszona #3 – pokaz otwierający konkurs Off Fashion,
 • Galeria Echo, Kielce (2012);
 • (A)symetria – Galeria Neon, CSUCI ASP Wrocław
  (2014),
 • Sekwencje dotyku, Galeria M Odwach, Wrocław (2016);
 • Fetysz Fitnessu, Galeria SiC! BWA Wrocław (2017).

Brał udział w ponad 100 wystawach zbiorowych, m.in.:

 • Without Borders, Międzynarodowa Wystawa Ceramiki,
  Sankt Petersburg, Rosja, 2011;
 • Ceramics Now, The Paintbrush Factory, Cluj-Napoca, Rumunia, 2011;
 • XI Międzynarodowe Biennale Ceramiki (konkurs) – Muzeum Ceramiki, Manises, Hiszpania, 2013;
 • European Ceramic Context, Ceramic Art, Bornholm Art Museum, Gudhjem, Dania, 2014;
 • Współczesna ceramika od Fontany do Ueckera, Hetjens-Museum, Düsseldorf, 2015.

Credo artystyczne:

Interesują mnie zależności między formą a funkcją przedmiotu. Związane to jest z przekonaniem o wyjątkowej wartości estetycznej i symbolicznej przedmiotów codziennego użytku. Dążę do uprawiania sztuki, która będzie oddziaływać nie tylko na poziomie odczuć, zmysłów, przyjemności estetycznej czy skojarzeń, ale przekazującej treści odnoszące się do człowieka i tym co się z nim wiąże.