Stachowiak Mariusz

Stachowiak Mariusz
Mariusz Stachowiak (ur. 1964 r.) w latach 1985–89 studiował grafikę w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny) pod kierunkiem prof. Lutomskiego. Zajmuje się malarstwem, grafiką i fotografią.