Smogór Piotr

Smogór Piotr
Piotr Smogór - ur. 01.02.1975 r. w Ząbkowicach Śląskich. Przygodę z malowaniem rozpoczął od zajęć w studiu plastycznym w Kłodzku. Działał jako performer w galerii Kłodzkiego Ośrodka Kultury oraz Klubu M. Absolwent filozofii na UWr - magisterium z filozofii obrazu w ujęciu fenomenologii-egzystencjalnej Marleau-Ponty'ego - oraz Państwowego Ogniska Artystycznego im E. Gepperta we Wrocławiu. Posługuje się różnorodnymi środkami wyrazu, takimi, jak malarstwo, rysunek, monotypia, miniatury filmowe, grafika komputerowa, collage i animacja. Maluje stonowane kolorystycznie ale jednocześnie silne w wyrazie kompozycje figuratywne przemawiające niekiedy ukrytą symboliką, czasami z elementami współczesnych języków programowania lub użyciem słów kluczowych. Zainteresowany sferą ludzką oraz cielesnością w ujęciu sprzężenia zwrotnego wraz z przestrzenią przebywania, krajobrazem i otoczeniem. Obecność przenikania planów i warstw percepcji zaowocowała powstaniem koncepcji pejzażu figuratywnego. Tematycznie oscyluje pomiędzy sztuką zaangażowaną społecznie a ekspresją ujętą w ramy wspomnień, niedopowiedzeń i wyobrażeń.

Wystawy zbiorowe i indywidualne: Historie nieznane (2010), Moment (2012), body_2 (2013), projekcje (2014). Brał udział w dwóch edycjach Międzynarodowego Festiwalu WPA oraz na 42. World Gallery of Drawing, Osten - Skopje (2014), Macedonia.