Ograbisz-Krawiec Hanna

Ograbisz-Krawiec Hanna

Hanna Maria Ograbisz-Krawiec - Artysta rzeźbiarz. Urodzona w Poznaniu. W latach 1980-85 studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplom w zakresie rzeźby i tkaniny artystycznej otrzymała w pracowniach: prof. Olgierda Truszyńskiego i prof. Magdaleny Abakanowicz. W latach 1987-96 asystentka prof. O. Truszyńskiego. Autorka wielu wystaw rzeźbiarskich i aranżacji plenerowych. W twórczości artystycznej akcentuje problem zależności formy rzeźbiarskiej wobec szeroko rozumianej przestrzeni i otoczenia. Podejmuje refleksje na temat duchowości i egzystencji człowieka przy wykorzystaniu form abstrakcyjnych oraz różnorodnych konwencji figuratywnych. Do roku 2005 r. pracowała na stanowisku adiunkta II° na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, później w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach również na stanowisku adiunkta II°. Obecnie pracuje w Uniwersytecie Zielonogórskim na stanowisku profesora nadzwyczajnego.