Janicki Krzysztof

Janicki Krzysztof
Krzysztof Janicki urodził się w 1954 r. w Olsztynie. W latach 1976-1981 studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. W 1981 r. otrzymał dyplom z wyróżnieniem w zakresie grafiki użytkowej w pracowni doc. Jerzego Krechowicza.
Zajmuje się grafiką, malarstwem, malarstwem ściennym, fotografią i projektowaniem graficznym.